– Cung cấp vật tư của các nhà sản xuất như: API, MICHELL BEARINGS LTD, ROTOK, NEWAY,….
– Cung cấp vật tư cho ngành lọc dầu và các ngành công nghiệp khác: vật tư thay thế cho bơm, thiết bị trao đổi nhiệt, ống thủy lực, Gasket….
– Dụng cụ, thiết bị cho phòng thí nghiệm

– Cung cấp ống cho thiết bị trao đổi nhiệt trong các nhà máy công nghiệp,…
– Vật liệu thô: Tấm kim loại, lưới thép, Toggle Clamp ….