Cung cấp các loại hóa chất xử lý nước/ nước thải cho các trạm xử lý nước thải cho lọc dầu và các ngành công nghiệp khác như:

– PAM+/PAM-
– NaOCl
– PAC
– H3PO4
– Na3PO4
– Phèn Nhôm sunphat
– Màng rửa RO ( Lanxess)
– Nhựa trao đổi ion (Nito Denko)
– Than hoạt tính ( Cargon)
– NaOH rắn, lỏng
– H2SO4
……