Phước Thịnh là nhà phân phối độc quyền cho các hãng hóa chất lớn cho quá trình sản xuất của BSR. Các hóa chất liên quan đến việc ức chế ăn mòn, phụ gia tăng chỉ số octan, hóa chất xúc tác chính cho quá trình PP, hóa chất khử nhũ, …… Nổi trội nhất kể đến là:

– Hóa chất chống ăn mòn;
– Hóa chất khử nhũ;
– Dung môi; Hóa chất trung hòa;
– Hóa chất hấp thụ công nghiệp;
– Xúc tăng tăng chỉ số Octane;
– Hóa chất chính cho các phân xưởng RFCC/ CDU/ ARU/ PRU/…;
– Perchloroethylene catalyst grade;
– Xúc tác chính cho sản xuất PP;
– Triethyl alumium (Teal);
– Rocksalt;
– etc.