– Vận chuyển và lưu trữ hóa chất, PP
– Hoạt động lưu trữ chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và môi trường.
– Trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dụng và hiện đại
– Quản lý lưu trữ an toàn; Giám sát hàng hóa và dịch vụ cung cấp với quy trình nhanh chóng và chuẩn hóa