Cung cấp giải pháp kỹ thuật, tư vấn và dịch vụ làm sạch cho các thiết bị công nghiệp chuyên dụng trong ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác theo nhiều phương pháp khác nhau

– Làm sạch bằng hóa chất
– Làm sạch theo phương pháp cơ khí
– Ứng dụng
– Làm sạch các thiết bị công nghệ trong nhà máy lọc dầu như: Tháp chưng cất, Thiết bị trong phân xưởng RFCC, thiết – bị phản ứng trong phân xưởng isome hóa….
– Làm sạch đường ống, bồn bể
– ……